Lid worden van de NBTC, iets voor u?

U heeft gedurende korte of al langere tijd een Border Terrier of  u gaat uw gezin met zo’n hondje uitbreiden? In dat geval is de bovenstaande vraag voor u van belang.

Misschien denkt u nu meteen: “Nee, dat is niets voor mij, ik ga immers toch niet showen of fokken.” En inderdaad, de meeste mensen die tentoonstellingen bezoeken en/of een keer een nestje fokken zijn lid van de rasvereniging. Maar dat wil niet zeggen dat de vereniging alleen die mensen wat te bieden heeft! Ook voor de “gezinsborder” en zijn baasjes heeft de NBTC van alles in huis! Deelname aan activiteiten is altijd vrijblijvend en de kosten zijn zodanig laag, dat dat geen struikelblok kan zijn.

Zo worden diverse malen per jaar en over het land verspreid mooie wandelingen georganiseerd, meestal gecombineerd met de mogelijkheid om gezellig samen iets eenvoudigs te eten. Tijdens die wandelingen en bij de koffie vooraf en de eventuele maaltijd daarna, worden allerlei “weetjes & tips” betreffende de Border uitgewisseld. Bovendien is het altijd reuze gezellig, ook of zelfs vooral voor de honden. Ze vinden het een groot feest om met hun rasgenootjes rond te dollen, te rennen, springen, stoeien en wat ze verder maar bedenken kunnen.

U kunt uw hond en/of uzelf aanmelden voor het bijwonen van een trimdag, die tenminste 2 keer per jaar georganiseerd wordt. Op deze dag (meestal een ochtend) leert u hoe u zelf uw Border kunt trimmen, maar vooral ook hoe dit dient te gebeuren. Helaas gaan niet alle trimsalons goed om met de vacht van een Border en veel eigenaren hebben dit niet in de gaten, omdat ze eenvoudig niet weten hoe het hoort.

Lid_wordenEen erg leuke dag voor hond én gezin is de Border Doe Dag, een soort activiteiten/ spelletjes dag voor u en uw hond. U kunt samen onder begeleiding “snuffelen” aan bijvoorbeeld een behendigheids-parcours, uw hond kan zijn neus oefenen op een geurspoor en wat eenvoudige werkhonden-proeven uitproberen en zijn snelheid demonstreren op de “hazenbaan”. Altijd hilariteit ten top, wanneer een ongeoefende hond als een speer het spoor volgt, om net voor de finish plankgas weer terug naar het baasje te sjezen!

Kortom: tal van activiteiten in allerlei variaties, want deze opsomming is niet volledig.
Mogelijk zegt u nu: “Ik heb in mijn eigen omgeving al voldoende sociale contacten, ook voor mijn hond, ik heb het te druk, ik heb daar geen behoefte aan.” Dat kan, in deze tijd zitten bij veel mensen de agenda’s te vol, ook voor het inplannen van leuke dingen. Toch is het lidmaatschap van de NBTC ook dan voor u, of vooral uw hond, belangrijk.

De NBTC is namelijk ook de vereniging die de belangen van de Border Terrier behartigt binnen de kynologie. Hoe meer leden, hoe meer invloed wanneer door de Raad van Beheer, de overkoepelende kynologische organisatie, beslissingen worden genomen die ook ons ras aangaan.
Verder houdt de NBTC ook de vinger aan de pols inzake de gezondheid van de Border Terrier middels het ‘Meldpunt Gezondheid & Gedrag en overleden Borders’, het stimuleren van onderzoek naar CECS (zie ook: Gezondheid) en met het uitstippelen van een verantwoord fokbeleid. Ook dat is voor alle Border-eigenaren belangrijk, nu, maar vooral ook met het oog op de toekomst.

Dus: als u uw hond en het ras een warm hart toedraagt, word en blijf dan lid! Voor een gering bedrag per jaar ondersteunt u de doelstelling en blijft u op de hoogte middels het clubblad, dat u 6x per jaar ontvangt. In dit met zorg samengestelde blad staan ook allerlei informatieve artikelen, leuke verhalen, foto’s en zelfs een heuse Borderstrip!

U vindt alle benodigde informatie op www.borderterrier.nl , de website van de Nederlandse Border Terrier Club.